Tin tức

  • Đường Nội Khu ấp 2 Road, Đường xuống phà, Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai 810000
  • Phone:
    +84 868 511 512 (English - Operation)
    +84 919 527 700 (Vietnamese - Event - Teambuilding)
  • Email:
    booking@vietkingfisher.com
  • Chăm sóc khách hàng: 8 a.m - 19 p.m