Giá trị cốt lõi của chúng tôi bao gồm:

 

  1. CON NGƯỜI: Tại Viet KingFisher mọi người được tạo cơ hội phát triển, thể hiện bản thân và tình yêu dành cho thiên nhiên. Trung thực, liêm chính và trách nhiệm trong mọi hoạt động của mình.

  2. MÔI TRƯỜNG: Mọi hoat động tổ chức của Viet KingFisher có tính chất bảo vệ thiên nhiên cùng cộng đồng và lấy thiên nhiên - cộng đồng làm tiền đề phát triển các hoạt động, tổ chức hoạt động của mình.

  3. AN TOÀN: Chúng tôi cam kết các hoạt động luôn trong tầm kiểm soát, đảm bảo an toàn ở mức tối đa dành cho du khách. Sự am hiểu địa phương, kinh nghiệm và sự tương tác phối hợp cùng cộng đồng địa phương và nhân sự năng động, trách nhiệm mà chúng tôi tạo ra.

  4. KẾT NỐI : Con người và thiên nhiên. Khách du lịch và người dân địa phương, giữa đồng nghiệp, đối tác của đối tác và những thành viên trong gia đình.

  5. TRẢI NGHIỆM ĐÍCH THỰC: Những hoạt động thể thao ngoài trời của chúng tôi mang đến những trải nghiệm mang đầy thử thách, để cùng chia sẻ, kết nối các giá trị cùng nhau.