Tầm nhìn của chúng tôi: 

Viet Kingfisher Tourism, được thành lập năm 2012 tại Vĩnh Cửu – Đồng Nai là công ty tiên phong trong loại hình Du lịch vận động ngoài trời trong môi trường thiên nhiên. Với mong muống hướng đến loại hình du lịch trách nhiệm, các hoạt động luôn thân thiện và bền vững với môi trường, cộng đồng xung quanh. Chúng tôi nguyện làm chiếc cầu nối mang đến cho du khách những chương trình du lịch hấp dẫn với các trải nghiệm mới lạ thật sự với các hoạt động thực tế với người dân bản xứ, Viet Kingfisher cam kết xây dựng một cộng đồng bền vững giữa du khách – doanh nghiệp và cộng đồng địa phương tại mỗi vùng đất chúng tôi đi qua.

Trong tương lai, Viet Kingfisher hướng đến cùng xây dựng một cộng đồng du lịch năng động – thân thiện – bền vững nhằm kiến tạo và cam kết các giá trị cốt lõi hài hòa giữa thiên nhiên – con người – xã hội.